ประวัติความเป็นมา

     เนื่องจากความต้องการในการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษในภาคธุรกิจต่างๆ ของโลกมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างมากของธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ

     บริษัท ไทยโมเดอร์น เคส จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2518 เพื่อรองรับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับบริษัทในเครือ จากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาเกือบ 3 ทศวรรษ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการในการบริโภคกล่องกระดาษที่มีมากขึ้นจึงมีนโยบายในการขยายธุรกิจด้วยการลงทุนหลายร้อยล้านบาท บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า บริษัทไทยโมเดอร์น เคส จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกระบบในบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องจนได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2008