ผลิตภัณฑ์

 

บริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมันซึ่งถือเป็นประเทศชั้นนำของโลกในการผลิตเครื่องจักรผลิตกระดาษลูกฟูก ซึ่งรองรับขนาดการผลิตหน้ากว้างถึง 2.5 เมตร และมีกำลังการผลิตกระดาษลูกฟูกได้ 50,000ตัน/ปี

เครื่องพิมพ์ Flexo 3 สี ระบบโรตารี่ โดยสามารถผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้ 100,000 กล่อง/วัน